JESAM LI OBVEZNIK ZAŠTITE NA RADU

Vođeni godinama iskustva u poslovima zaštite na radu prikupili smo najčešća pitanja poduzetnika vezanih za izradu dokumentacije u području zaštite na radu.

Cilj nam je osvijestiti hrvatske poduzetnike o obvezi provođenja sustava zaštite na radu tijekom poslovanja.

Misija i vizija! Pomoći hrvatskim poduzetnicima u provođenju sustava zaštite na radu stavljajući naglasak na KVALITETU I KVANTITETU!

Provođenjem zaštite na radu u samom početku poslovanja dugoročno ste uštedili, zaštitili svoje radnike, treće osobe i sami sebe!

 

ZAŠTITA NA RADU

Najčešća prikupljena pitanja:

//Zar sam ja obveznik/obveznica zaštite na radu? Zašto je to bitno?  Od kuda početi?

Zar ne plaćam državi zaštitu na radu preko doprinosa za zaštitu zdravlja na radu? Ili je taj “namet” pred koju godinu ukinut?

I koliko ta „priča“ uopće košta?

Što uopće uključuje ta zaštita na radu?

Trebam li ja to stvarno imati?

Pa zaboga, moji radnici rade u uredu, salonu za uljepšavanje , ugostiteljskom objektu i drugim poslovnim objektima,  od čega da ih zaštitim?

Ok, ako me zakonodavac već obvezuje da izradim zaštitu na radu, može neki najosnovniji i najeftiniji paket usluga?//

 

1.   OBVEZA PROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU! (Onaj malo suhoparniji dio  :D)

ŠTO JE ZAŠTITA NA RADU?

Zaštita na radu je dio procesa rada te obuhvaća sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

KOJIM ZAKONOM JE REGULIRANA ZAŠTITA NA RADU?

Zakonom o zaštiti na radu, NARODNE NOVINE BR. 071/14, 118/14, 94/18 i 96/18) te ostalim pravilnicima koji se vežu uz navedeni zakon.

TKO JE OBVEZNIK NAVEDENOG ZAKONA?

Sukladno članku 4 Zakona o zaštiti na radu: “odredbe ovoga Zakona primjenjuju se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca”.

Dakle, ukoliko zapošljavate jednog na više radnika obveznici ste provođenja Zakona o zaštiti na radu!

DOPRINOSI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU.

2019-te godine ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu. Izdaci sustava javnog zdravstva povezani s ozljedama na radu i profesionalnim oboljenjima financiraju se iz doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Veliki broj poslodavaca bilo je u zabludi te smatralo  da su zakonsku obvezu zaštite na radu proveli plaćanjem doprinosa za zaštitu zdravlja na radu. No s navedenim  nisu riješili gore navedene zakonske obveze.

Srdačno, NADZOR ZAŠTITE NA RADU d.o.o., dva koraka ispred inspekcije!