Naše usluge

Sve što poslodavci trebaju znati o Zaštiti na radu u RH!

Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac, odnosno njezino provođenje ne smije teretiti radnika.

Zaštita na radu je obveza poslodavca (organizacija, troškovi, nadzor i ostalo).

Od čega početi? Od dokumentacije!

Obveze u provođenju zaštite na radu se dijelom mogu razlikovati ovisno o djelatnosti koja se obavlja kod poslodavca te broju zaposlenih osoba.

ŠTO SVE MOŽEMO UČINITI ZA VAS

 1. ZAŠTITA NA RADU
  • IZRADITI PROCJENU RIZIKA I DOPUNU PROCJENE RIZIKA
  • IZRADITI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
  • OSPOSOBITI POSLODAVCE/OVLAŠTENIKE I POVJERENIKE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
  • OSPOSOBITI ZAPOSLENIKE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
  • OSPOSOBITI DJELATNIKE ZA VODITELJE I ČLANOVE TIMA EVAKUACIJE
  • IZVRŠITI ISPITIVANJE RADNE OPREME SA IZDAVANJEM ZAPISNIKA O ISPITIVANJU RADNE OPREME
  • IZVRŠITI ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA-MIKROKLIMATSKIH PARAMETARA (TEMPERATURA, VLAŽNOST ZRAKA, BRZINA STRUJANJA ZRAKA, BUKA RADNOG MJESTA I RASVJETA)
  • IZVRŠITI ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI VENTILACIJSKOG SUSTAVA
  • USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU U FAZI GRADNJE (KOORDINATOR II)
 1. ZAŠTITA OD POŽARA I TEHNIČKA ISPITIVANJA
   OSPOSOBITI ZAPOSLENIKE ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
  • MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI (MTU) KOD OTVARANJA POSLOVNOG PROSTORA
  • ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ELEKTROINSTALACIJA
  • ISPITIVANJE STATIČKOG ELEKTRICITETA
  • ISPITIVANJE SIGURNOSNE I PROTUPANIČNE RASVJETE
  • ISPITIVANJE TIPKALA ZA ISKLJUČENJE EL. ENERGIJE U SLUČAJU NUŽDE
  • PREGLED I ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA AUTOMATSKO GAŠENJE POŽARA
  • PREGLED I ISPITIVANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA
  • PREGLED I ISPITIVANJE PROTUPOŽARNIH ZAKLOPKI
  • PREGLED I ISPITIVANJE HIDRANTSKE MREŽE
  • PREGLED I ISPITIVANJE SUSTAVA ZA DETEKCIJU PLINA
  • PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE
  • IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA (GRAFIČKI I TEKSTUALNI DIO)
  • PROVOĐENJE VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
 1. UGOVORNO OBAVLJANJE POSLOVA
  Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu nalaže poslodavcima:

  Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su obvezni urediti obavljanje poslova zaštite na radu. Poslodavci koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika, imaju mogućnost vođenje poslova zaštite na radu ugovoriti s ovlaštenom osobom (tvrtkom), ukoliko sami ne ispunjavaju propisane uvjete ili ako među zaposlenima nema radnika koji ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova.
  Poslodavac koji zapošljava 50 do uključivo 249 radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu.
  Poslodavac koji zapošljava 250 ili više radnika, obavljanje poslova zaštite na radu, obvezan je ugovorom o radu ugovoriti s jednim ili više stručnjaka zaštite na radu.

  Smanjite troškove iz zaštite na radu! Sklopite ugovor sa jednim od naših stručnjaka zaštite na radu i zadovoljite  zakonske obveze! 

 1. OSTALO
  UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN:
  Svakom radniku na radnom mjestu moraju biti dostupne i razumljive upute za rad na siguran način s radnom opremom, s kemikalijama, biološkim opasnostima, izvorima zračenja i ostalim štetnostima – ovisno o tome čemu je radnik u svom radnom procesu izložen.
  NALJEPNICE ZA OBILJEŽAVANJE EVAKUCIJSKOG IZLAZA
  VATROGASNI APARATI:
  Ovisno o djelatnosti koja se obavlja u određenom prostoru te samoj površini prostora poslodavac mora osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata.
  ORMARIĆ PRVE POMOĆI:
  Zakonska je obveza postavljanje (zidnog) ormarića za prvu pomoć (s propisanim sadržajem).