Osposobljavanje

Poslodavac je obvezan osigurati (organizirati) osposobljavanje radnika prema  Zakonu o zaštiti na radu.

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su obvezni provoditi:

 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • osposobljavanje za početno gašenje požara,
 • Osposobljavanje Poslodavca, ovlaštenika Poslodavca i povjerenika radnika iz područja zaštite na radu,
 • osposobljavanje za pružanje prve pomoći (1 djelatnik na 20 zaposlenika),
 • stručna osposobljavanja za poslove s posebnim uvjetima rada.

Osposobljavanja se provode na temelju prethodno izrađenih dokumenata; Procjene rizika i programa osposobljavanja.

Osposobljavanja se provode u sljedećim slučajevima:

 • prije početka rada,
 • kod promjena u radnom postupku,
 • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene,
 • kod uvođenja nove tehnologije,
 • kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada,
 • kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima i naporima.

 

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Program osposobljavanja radnika sastoji se od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će se obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada, osim za poslove s malim rizicima za koje je dovoljno provesti teoretsko osposobljavanje.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika.

Poslodavac je obvezan čuvati zapisnik o osposobljavanju radnika.

 

OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA I POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU:

Ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu

Osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. stupnja (zaposleni kod poslodavca ili sam poslodavac), odnosno stručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu.

Ovlaštenik je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

 

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA:

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara obaveza je poslodavca bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja.

Obveza ovog osposoblajvanja proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osobi koja završi program, izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

 

STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA:

Poslodavac je obvezan provesti stručna osposobljavanja za poslove s posebnim uvjetima rada.

Nadzor zaštite na radu d.o.o. nudi Vam niz programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Muče li Vas pitanja:

Tko vrši stručna osposobljavanja?

Nadzor zaštite na radu d.o.o. u suradnji sa učilištima nudi uslugu stručnog osposobljavanja i usavršavanja iz područja graditeljstva, drve industrije, šumarstva, poljoprivrede, komunalne službe, transportna sredstva, izgradnje i održavanja cesta, metalna industrija, tiskarska industrija,itd.

Tko je dužan proći stručno osposobljavanje?

Svaki djelatnik koji radi na poslovima sa posebnim uvjetima rada na poslovima za koje nije stekao stručno srednjoškolsko obrazovanje ili drugo obrazovanje za poslove na koje je određen.

STRUČNA USAVRŠAVANJA- Specijalist zaštite na radu:

Usavršite jednog od svoga djelatnika za specijalistu zaštite na radu te smanjite troškove plaćanja obveznog mjesečnog ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu sa ovlaštenim tvrtkama.